REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ASTAR.PL
dla Działu Klienta Biznesowego

Właścicielem sklepu internetowego sklep.astar.pl jest:
ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała
KRS 0000347192; Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP PL5472115954
REGON 241462099
Konto bankowe: Bank Millennium S.A., nr konta: 36 1160 2202 0000 0001 5540 0849

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zwana dalej także „sprzedającym" w ramach Działu Klienta Biznesowego prowadzi sprzedaż towarów osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 K.C. (Klienci Biznesowi, Zamawiający), poprzez sieć Internet w ramach sklep.astar.pl zwanego dalej także „sklepem",
2. W przypadku dokonania zakupu w ramach Działu Klienta Biznesowego przez osobę będącą konsumentem bez wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia takiego zakupu ze sprzedającym, takie działanie zamawiającego będzie poczytane za wprowadzenie sprzedającego w błąd i będzie uprawniało sprzedającego do uchylenia się od skutków oświadczenia woli o zawarciu umowy sprzedaży.
3. Działalność sklepu jest ograniczona terytorialnie tylko do terenu Polski
4. Sklep prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie wysyłkowo. Sklep nie obsługuje klientów w siedzibie firmy.
5. Językiem obowiązującym w sklepie jest język polski. Umowy zawierane są w języku polskim.
6. Firma ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oprócz sprzedaży przez sklep internetowy prowadzi również sprzedaż przez przedstawicieli handlowych i dystrybutorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Firma nie prowadzi jednak jakiejkolwiek sprzedaży w swojej siedzibie. 
7. Nazwy producentów i marki fabryczne prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
8. Wskazane ceny towarów są cenami orientacyjnymi i można je negocjować kontaktując się z wybranym handlowcem za pomocą adresu e-mail, lub telefonicznie w trakcie składania zamówienia.
9. Konsultacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30.
10. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Klienta do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując ją oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
11. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.astar.pl wypełniając formularz zamówienia umieszczony na stronie.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji regulaminu sklepu internetowego i Polityki prywatności.
3. Ceny na stronach sklepu podawane są w wartościach brutto. Są to ceny orientacyjne i można je negocjować kontaktując się z wybranym handlowcem za pomocą adresu e-mail, lub telefonicznie w momencie składania zamówienia.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ostateczna cena oraz sposób płatności zostaną wskazane w przesłanym Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 h liczonych od godziny 8.00 najbliższego dnia roboczego z wyłączeniem soboty, po dniu w którym złożono zamówienie.
5. Koszty transportu zależne są od wysokości kwoty składanego zamówienia i wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy. Ostateczny koszt transportu zostanie wskazany w przesłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu zamówienia.
6. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Zamawiającego.
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie upływu przysługującemu zamawiającemu terminu do rezygnacji z zamówienia, zgodnie z punktem I.6 niniejszego regulaminu.
9. Termin wysyłki towarów zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia.
10. W przypadku, gdy towar zamówiony nie znajduje się na magazynie lub jest niedostępny u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji oraz o możliwości przedłużenia czasu realizacji bądź anulowaniu zamówienia przez sklep.astar.pl.

III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego sposób.
2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej
3. Cena aparatów produkowanych przez sprzedającego obejmuje również instalację i szkolenie personelu.

IV. PŁATNOŚCI
1. Obowiązują trzy rodzaje płatności za zamówione towary:
a) przedpłata - płatność przelewem po akceptacji przez zamawiającego potwierdzenia zamówienia wysłanego przez sklep.astar.pl, a przed wysłaniem towaru do Zamawiającego; płatność należy uregulować na konto sprzedającego podane poniżej a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego;, a Zamawiający będzie obowiązany odebrać doręczony towar i uiścić umówioną cenę,
b) przesyłka za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze towaru,

d) raty - wszystkie informacje na temat możliwości spłaty ratalnej za zakupiony sprzęt należy konsultować z wybranym handlowcem.

V. FAKTURY VAT
Faktura VAT zostanie wystawiona na wyraźne żądanie zamawiającego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.

VI. REKLAMACJE
1. Wszelkie produkty sprzedawane poprzez sklep.astar.pl są produktami sprawnymi. Produkty fabrycznie nowe posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Produkty używane posiadają gwarancję tylko w indywidualnych przypadkach, wyraźnie wskazanych przez sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną.
2. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych sklep gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź zwrot ekwiwalentu pieniężnego w wysokości zamówionego towaru. O zamianie na inny produkt lub o zwrocie ekwiwalentu decyduje sprzedający.
3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała.
4. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem, przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma ASTAR, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Szczegółowe postanowienia zawiera Polityka prywatności sklepu.
2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz art. 543 K.C. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne oznaczenie produktów.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.
5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowaniem sklepu, a w szczególności związane z realizacją uprawnień i obowiązków Zamawiającego lub sprzedającego rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedającego.
6. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest sprzedający lub jego lub dostawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.


Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć