Elektroda do fizykoterapii silikonowo-węglowa 6x6cm

Elektroda do fizykoterapii silikonowo-węglowa 6x6cm

12,04 zł BRUTTO

Stawka podatku VAT: 0%

Opis

Elektroda do fizykoterapii 6x6cm:

Elektrody elastomerowe 6x6cm, w świecie fizykoterapii, nazywane elektrodami silikonowo-węglowymi są stosowane w zabiegach elektroterapii.
Elektrody do fizykoterapii z materiałów miękkich powinny być stosowane głównie do prądów bipolarnych. Prądy unipolarne, a w szczególności prąd stały będą powodowały bardzo szybkie zużycie elektrod.

Elektrody silikonowo-węglowe wykonane z silikonu lub elastomeru w miarę używania pogarszają swoją przewodność. Prowadzi to w efekcie do takiego wzrostu rezystancji, że aparat wykrywa obwód rozwarty.

Pogorszona przewodność na powierzchni elektrody silikonowo-węglowej może dotyczyć tylko wybranych fragmentów jej powierzchni. To z kolei prowadzi do lokalnych zagęszczeń prądu. Wyliczanie dawki na jednostkę powierzchni przestaje być miarodajne.

Elektrody do fizykoterapii mogą być sprawdzane za pomocą testu w aparacie do elektroterapii. Aparaty do elektroterapii są bardzo często wyposażone w funkcje badania poziomu zużycia elektrod. Taki test daje nam odpowiedź o aktualnym stanie elektrody.

Elektrody silikonowo-węglowe 6x6cm

Elektrody do fizykoterapii, których jesteśmy producentem są wytwarzane z odpowiednio dobranych materiałów. Materiały te zostały przebadane na:

  • cytotoksyczność
  • działanie drażniące
  • działanie uczulające

Wyniki tych badań są zawarte w certyfikacie wystawionym przez Narodowy Instytut Leków nr NI-1862-10.


Metodyka zabiegu z zastosowaniem elektrod silikonowo-węglowych 6x6cm:

Elektrody do fizykoterapii 6x6cm używamy razem ze zwilżonym podkładem wiskozowym. Podłączamy elektrodę do wybranego odprowadzenia w wybranym kanale aparatu do elektroterapii. Elektrodę umieszczamy w zwilżonym podkładzie wiskozowym.
Tak przygotowana elektroda silikonowo-węglowa może zostać zamocowana na ciele pacjenta.
W ten sam sposób postępujemy z elektrodami do fizykoterapii na każdym odprowadzeniu i w jednym lub dwóch kanałach.
Elektroda silikonowo-węglowa może być mocowana za pomocą pasa lub, w przypadku zabiegów na płaskim obszarze ciała, może być unieruchomiona i dociśnięta do ciała pacjenta za pomocą woreczka z piaskiem.

  • Wspomniane wyżej pasy rzepowe są dostępne w wymiarach 100x10, 80x10, 60x10 i 40x10. Podobnie jak woreczki z piaskiem, które znajdą państwo w wielkościach 21x14, oraz 21x28.

Akcesoria

30 innych produktów w tej samej kategorii: